Yıldız Yay Otomotiv Makine Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak biz en yüksek etik standartlarda iş yapmayı hedefleriz.

Tüm Etik Kurallarımızı Herkese Eşit Uygularız

Yıldız Yay’ın etik kurallarının tamamı, genel müdür ve liderler dahil olmak üzere, herkes için eşit derecede bağlayıcıdır.

• Tüm çalışanlarımızdan, etik kurallara uyarak ve ekip arkadaşlarının da uyduğundan emin olarak çalışmalarını bekleriz.

• Liderlerimizden, Yıldız Yay etik kuralları farkındalığının tüm çalışanlara aktarılmasını ve bu kuralların yön verdiği etik kültür ortamının, herkesin katılımıyla sağlandığından ve yerleştiğinden emin olmalarını bekleriz.

• Yıldız Yay Etik Kurallar’ın yerleştiğini sağlıklı denetleyebilmek için şeffaflığı teşvik ederiz, ihlal durumunda çözümün parçası olmayı taahhüt ederiz, herhangi bir ihlalin iyi niyetle dile getirilmesi halinde herhangi bir misillemeye müsaade etmeyiz.

Çalışanlarımızın Sağlık ve Güvenliğini Koruruz

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması bizim için önemlidir.

• Çalışanlarımızdan, kendilerine verilen kişisel koruyucu ekipmanları belirtilen talimatlar çerçevesinde kullanıp, güvenlik kurallarına uyarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımıza katılım sağlamalarını bekleriz.
• İşin yapıldığı her türlü sahada kişiye ve mal varlıklarına şiddet ve tehditi hiçbir koşul altında kabul etmeyiz.
• İşin yapıldığı her türlü sahada alkol veya uyuşturucu kullanımını veya bu maddelerin etkisinde iş gerçekleştirmeyi kabul etmeyiz.

Fırsat Eşitliğine Önem Verir Ayrımcılığı Kabul Etmeyiz

Tüm çalışanların yalnızca yarattığı objektif değerlere dikkat ederiz, renk, ırk, cinsiyet, yaş, etnisite veya dini inanış gibi konularda ayrımcılığa izin vermeyiz.

• Maaş, prim, avans, terfi, emeklilik ve iş akdini sonlandırma gibi konularda belirtilen ayrımlara müsaade etmeden her çalışan için fırsat eşitliği ortamını sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Dürüstlük ve Şeffaflığı Önemseriz

Tüm faaliyetlerimizde koşulsuz dürüstlük, adalet ve ölçülülüğü esas alırız.

• Yıldız Yay kaliteli ürünler üretmeye odaklı bir firmadır. Bu hedefimizden uzaklaşacağımız herhangi bir uygulamayı, bireysel hatanız dahil olmak üzere, kalite yönetim amirinizle tam şeffaflık çerçevesinde paylaşmalısınız. Aksi halde, bilgi akışını kesintiye uğratır, problemlerin üstünü kapatır ve çözümüne engel olursunuz.
• Firmamızda ve tedarik zincirimizde yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, fahiş fiyat veya herhangi bir haksız kazanca hiçbir koşul altında ve hiçbir şekilde tolerans göstermeyiz.

Gerçek veya Tüzel Kişiliklerin Gizliliklerini Koruruz

Etkileşimde olduğumuz bütün kişi ve kuruluşların gizli bilgilerini koruruz. Firmamızda ve tedarik zincirimizde üçüncü tarafların bilgilerinin gizliliğini tehlikeye sokacak eylemlere tolerans gösterilmez. Yalnızca mevzuatın gerektirdiği durumlarda bu bilgiler mahkemelerle paylaşılabilir.

• Yalnızca işimiz ile ilgili bilgileri kullanırız, yetkimizin olmadığı, iş arkadaşımızın kişisel verilerinin olduğu, müşteri verilerinin saklandığı, Yıldız Yay kurumsal bilgilerinin saklandığı sistemlere giriş yapmayız, bu gibi sistemlerden herhangi bir veriyi üçüncü kişilerle paylaşmayız.

Fikri Mülkiyet Haklarını Koruruz

Firmamızda, tedarik zincirimiz ve müşteri ilişkilerimizde fikri mülkiyet hakkı içeren tüm eserleri koruruz. Yıldız Yay’ın gizli bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyiz.

• Yıldız Yay’ın tüm ticari fayda sağlayacak sırlarını koruyun. Herhangi bir rakip veya müşterimizin gizli bilgilerine erişmek için yasadışı faaliyette bulunmayın.
• Bilgileri, iş arkadaşlarınız veya çalışanlarınızla bilmesi gerektiği kadarıyla paylaşın.
• İşinizle ilgili kullandığınız herhangi bir gizli veri var ise, görev başından ayrılmanız durumunda emniyette olacağından emin olun.
• Yıldız Yay iş sahasında Genel Müdür onayı olmadan, herhangi bir koşulda kayıt cihazlarıyla işlem yapılmasına müsaade etmeyin.

Yalnızca Yıldız Yay Menfaatlerini Önceleriz

Tüm iş alanlarımızda uzun vadeli Yıldız Yay menfaatleri düşünülerek davranılmasını bekleriz.

• Yıldız Yay içinde, tedarikçide veya müşteride profesyonel kanaatlere etki edecek, parasal değeri olan herhangi bir şeyin alınmasını veya verilmesini kabul etmeyiz. Yıldız Yay maddi, altyapı veya insan kaynaklarının kişisel çıkar elde etmek için kullanılmasına müsaade etmeyiz.
• Şirket kaynaklarının kullanımından tüm çalışanlar olarak sorumlu olduğumuzun ve ölçülü bir biçimde kullanmamız gerektiğinin bilincinde hareket ederiz.

Çalışma Saatleri, Tazminat ve Örgütlenme Haklarına Saygı Duyarız

Kanunlar çerçevesinde belirlenmiş tüm haklara saygı duyarız. Çalışanlarımıza yine kanunların çizdiği sınırlar dahilinde ödeme yaparız.

• Çalışan temsilcilerine görevlerini yerine getirebilecekleri imkanları sağlarız. Anayasal örgütlenme hakkı sebebiyle hiçbir çalışanımıza ayrımcılık yapmayız.
• Haftalık 45 saati aşan çalışma durumunda, yasalar dahilinde mesai ücretlerini karşılarız. Maaş bordrolarında vergi gibi kesintilerle ilgili her türlü bilgi akışını sağlarız.
• Yasal çerçevede, tazminat yükümlülüklerini karşılarız.

Bu politika belgesi, YILDIZ YAY OTOMOTİV’ in daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.